Waarom Roebroek Pensioen Expertise

In Roebroek Pensioen Expertise vindt u een bevlogen expert met zowel een fiscale als een pensioen juridische achtergrond. Hij bekijkt pensioenvragen vanuit diverse invalshoeken. Zijn ruime ervaring en gedegen kennis maken hem een deskundige partner voor al uw pensioenzaken. Ton Roebroek denkt op alle fronten met u mee en adviseert u in het woud van pensioenregels. Nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en integriteit staan daarbij hoog in het vaandel.

Zijn motto: Pensioen saai? Zeker niet! Pensioen is dynamisch en daardoor altijd in beweging. Pensioen hoeft zeker niet moeilijk te zijn, maar je hoeft ook geen onnodig risico te lopen.

Lees meer over Ton Roebroek op LinkedIn.

Ruime ervaring
Ton Roebroek heeft ruime praktijkervaring met alle relevante pensioenkwesties zoals:

 • wijzigingen van pensioenregelingen en de gevolgen daarvan: beoordeling, controle en eventuele aanpassing van de pensioen juridische stukken (uitvoerings-, arbeids- en pensioenovereenkomst, het pensioenreglement en de startbrief);
 • onderhandelingen met de pensioenuitvoerder over een (mogelijke) aanpassing van de juridische documenten;
 • het begeleiden in wijzigingstrajecten zoals het informeren van werknemers, het in overleg treden met sociale partners en/of zorgdragen voor een correcte administratieve afhandeling door de pensioenuitvoerder;
 • advisering in en het aanpassen van de pensioenregeling aan het gewijzigde fiscale kader;
 • het voorleggen van en het onderhandelen over de fiscale goedkeuring van de pensioenregeling met de belastingdienst;
 • het berekenen van de fiscale bestedingsruimte in een pensioenregeling, het begeleiden van individuele pensioen optimalisatie trajecten en het beoordelen van mogelijke ongelijke behandelingsrisico’s;
 • bezwaar maken of verweer voeren tegen verplichte opname in een bedrijfstakpensioenfonds, het verkrijgen van vrijstelling op basis van het vrijstellingsbesluit verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfondsen;
 • het beoordelen van de toepasselijkheid van cao-bepalingen en verplichtstellingen;
 • het beantwoorden van vragen op pensioen juridisch, fiscaal juridisch en arbeidsrechtelijk terrein;
 • de pensioenadvisering rond fusies en splitsingen en al dan niet hiermee samenhangend de collectieve waardeoverdracht;
 • het geven van een second opinion;
 • het bieden van ondersteuning in fiscale en civiele procedures bij de rechter of bij andere vormen van geschillenbeslechting.

Geheel onafhankelijk
Het advies van Roebroek PE is 100% onafhankelijk. Hij werkt op uurbasis, verkoopt geen verzekeringen en ontvangt geen provisie van pensioenverzekeraars.

Optimaal advies
Ton Roebroek weet waar hij het over heeft. Hij is universitair opgeleid tot fiscaal jurist en gecertificeerd pensioenjurist.

Wat doet een pensioenjurist?
Als pensioenjurist is Ton Roebroek gespecialiseerd in de pensioenwetgeving en andere relevante wet- en regelgeving. Deze wetgeving verandert regelmatig. Dan kan het nuttig zijn om een pensioenjurist om advies te vragen. Een pensioenjurist schat vooral risico’s in: de zogenaamde ‘beren op de weg richting een comfortabele oude dag’. Een pensioenjurist wordt ook door organisaties ingeschakeld om bijvoorbeeld statuten en reglementen op te stellen voor een pensioenregeling. Bij geschillen tussen werknemer, werkgever, pensioenfonds, verzekeraar of OR kan een pensioenjurist onderzoeken hoe bepaalde geschillen zijn geëindigd in rechtszaken uit het verleden.

Menu